Com pedres, ara el llibre de El Pont Flotant

Ja estan posades en paper les paraules de la creació del Pont Flotant, Com a pedres.
Com són una companyia de veritat, entrenen junts, assagen, creen i cada
vegada són millores persones gràcies al teatre, em diuen que s’alegren
de veritat en tocar-lo amb les mans. I jo també. De nou visc aquesta
tensió positiva i personal que hi ha entre publicar o no, el teatre de
creació. La reflexió, apuntada una mica en el pròleg, consisteix a saber
com i quan de pegades estan aquestes paraules als qui les van crear,
si Com a pedres pot existir sense l’ànima de el Pont Flotant i
com les rebran aquells que no han vist l’espectacle. Ja em direu.
Però… no és temps de reflexió, sinó de festa. ¡Felicitats flotants!

Com a pedres/Como piedras
de la Col.lecció Maux Aub de Premis de Teatre. Edició de Teatres de la
Generalitat Valenciana 2008. Text: Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons.
Pròleg: Jorge Picó.

En valencià i castellà

Comandes a: Llig, Llibreria de la Generalitat Valenciana, llig@gva.es o al Centre de Documentació TGV, teatres@gva.es

Demaneu per Lola Alabadí o Fernanda, ¡a mi sempre m’atenen molt bé!